ابوالفضل خدایاری

  • کارشناسی ارشد زبانشناسی
  • کارشناسی مترجمی انگلیسی
  • ۹ سال سابقه تدریس در آموزشگاه های سفیر، رسپیناتاک، نوبل، آفاق و سخن برتر

شماره تماس: 09332125894