بهرخ عبدلی

  • کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
  • کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
  • هفت سال سابقه تدریس کودکان، نوجوانان و بزرگسالان در موسسه جهاد فرهنگی، سجادی، آفاق، سخن برتر

شماره تماس: 09376985217