زبان عربی اشتراکات فراوانی با زبان فارسی دارد. ایران همیشه در طول تاریخ دارای روابط گسترده ای با همسایگان عرب خود داشته است. متاسفانه زبان عربی که در مدارس ایران تدریس می شود فاصله زیادی با زبان عربی در حال استفاده در کشورهای عربی دارد تا آنجا که ممکن است اگر شما از زبان عربی که در کتاب های عربی مدرسه فرا گرفته اید در آن کشورها استفاده کنید کسی متوجه منظور شما نشود. ما در کلاس های تضمینی تدریس خصوصی زبان عربی، زبان عربی پرکاربرد را به شما آموزش خواهیم داد. ما در این موسسه به برگزاری کلاس های تدریس خصوصی زبان عربی می پردازیم.