سجاد شعبانی

  • 5 سال سابقه تدریس کلاس های خصوصی و گروهی آلمانی در موسسات زبان خارجه
  • 2 سال سابقه سوپروایزری موسسات آموزشی
  • تدریس به تمامی سنین با کتاب Menschen که توسط سفارت آلمان و موسسه گوته تایید شده است

شماره تماس: 09124376514