سحر ساعی دوست

  • کارشناسی زبان انگلیسی
  • مترجمی زبان انگلیسی
  • تدریس زبان انگلیسی از گروه کودکان تا بزرگسال در تمامی مقاطع مبتدی متوسط پیشرفته با موثر ترین متد های اموزشی (CLL , CLT , ESA ) 
  • دارای مدرک تربیت مدرس

شماره تماس: 09361253474