سولماز اسدزاده

  • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران
  • ۹ سال سابقه تدریس در آموزشگاه جهاد دانشگاهی، سیرت ایلیا، سخن برتر، رستاک

شماره تماس: 09124269534