مهدی هاتفی نیا

  • دانشجوی رتبه اول در دوران فراگیری زبان آلمانی
  • تدریس زبان آلمانی با تکنیک های کاربردی در مکالمه با لهجه صحیح آلمانی
  • زمینه های مورد تدریس در زبان آلمانی: مکالمه کاربردی آلمانی، گرامر آلمانی، آمادگی مصاحبه سفارت، آمادگی مکاتبه و مصاحبه کاری با شرکت های آلمانی
  • تدریس خصوصی زبان آلمانی به صورت آنلاین و حضوری

شماره تماس: 09129635218