نرگس طاهری

  • کارشناسی مطالعات منطقه ای
  • کارشناس ارشد و دکتری روابط بین الملل
  • آموزش آنلاین و حضوری زبان آلمانی به صورت خصوصی و گروهی
  • چهار سال تحصیل زبان آلمانی در موسسه Hartnackschule Berlin

شماره تماس: 09127654728