میدان هفت تیر مفتح شمالی نرسیده به مطهری روبروی درب مترو مفتح  پلاک ۴۲۵ 

تلفن 

02188865146

آدرس سایت دیگر ما

sokhanebartar.com